Samband mellan Hälsa och miljö och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Ledning

Politiska
beslut

Offentlig
förvaltning

Politik:

FN:
Sustainable development

Sverige:
Globala målen och Agenda 2030

De globala målen

Offentlig förvaltning:

Agenda 2030-delegationen

Politik:

Lagar och förordningar
avseende sjukvård och
folkhälsa


Statlig nivå:
Socialdepartementet
Sjukvård

Kommunal nivå:
SKL

Offentlig förvaltning:

Statlig nivå:
Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd.

IVO
SBU

Kommunal nivå:
Landsting

Politik:

Offentlig förvaltning:

FN:
WHO/ICD

USA:
NIH

Politik:

Offentlig förvaltning:

Politik:

Lagar och förordningar
avseende psykiatri

Offentlig förvaltning:

Politik:

Lagar och förordningar
avseende tandvård

Offentlig förvaltning:

Politik:

Lagar och förordningar
avseende olyckor och räddning


Offentlig förvaltning:

Statens haverikommission

Politik:

EU:
Health

Sverige:
Folkhälsa och idrott

Offentlig förvaltning:

EU:
Public health

Sverige:
Folkhälsomyndigheten

Politik:

Lagar och förordningar
avseende smittsamma
sjukdomar

Offentlig förvaltning:

USA:
CDC

EU:
ECDC

Politik:

Alkohol, narkotika, dopning
och tobak


Spelpolitik

Lagar och förordningar
avseende alkohol och tobak


Lagar och förordningar
avseende narkotika och hälso-
farliga varor

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens institutionsstyrelse

Politik:

Lagar och förordningar
avseende livsmedel

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Matvanor, hälsa och miljö

Politik:

Socialtjänstlagen
Kommunallagen

Offentlig förvaltning:

Kommuner/omsorg:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

Barnens rättigheter

Offentlig förvaltning:

FN:
UNICEF

Sverige:
Skolverket

Kommun:
Se ovan

Politik:

Social omsorg

Offentlig förvaltning:

Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

Lag om vård av missbrukare
i vissa fall.

Offentlig förvaltning:

Kommuner:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

EU:
Development and cooperation

Sverige:
Internationellt utvecklings-
samarbete

Offentlig förvaltning:

EU:
International Cooperation
and Development


Sverige:
SIDA

Politik:

Internationellt:
Internationella miljö-
konventioner


EU:
Environment

Sverige:
Miljö och klimat
Sveriges miljömål
Lagar och förordningar
avseende miljö


Kommun:
Stockholms stad
Annan kommun

Offentlig förvaltning:

EU:
Environment
European environment
agency.


Sverige:
Naturvårdsverket
Miljömål.se

Kommun:
SKL, Miljö, hälsa
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

FN:
The Convention on Biological
Diversity


Sverige:
Mål för biologisk mångfald

Lagar och förordningar
avseende växter och
djur


Lagar och förordningar
avseende nationalparker


Skogsvårdslagen

Offentlig förvaltning:

FN:
FAO

Sverige:
Skogsstyrelsen

Politik:

Lagar och förordningar
avseende djurskydd


Lagar och förordningar
avseende djursjukdomar och
veterinärer

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens veterinärmedicinska
anstalt.


Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård.


Jordbruksverket

Regional nivå:
Djurskydd Stockholm
Djurskydd Värmland

Politik:

EU:
REACH

Sverige:
Mål för kemikalier

Lagar och förordningar
avseende luft


Lagar och förordningar
avseende vatten


Lagar och förordningar
avseende farliga ämnen

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Kemikalieinspektionen
Vattenmyndigheterna
Handel med utsläppsrätter

Politik:

Sverige:
Avfallshierarkin

Lagar och förordningar
avseende avlopp och
utsläpp

Offentlig förvaltning:

EU:
Resource efficiency and
recycling


Sverige:
Producentansvar

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

USA:
U. S. Department of
the Interior


Sverige:
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet

Offentlig förvaltning:

USA:
NWS
USGS

Sverige:
SMHI
SGU
MSB - Skogsbränder

Regional/lokal nivå:
Snöröjning och halk-
bekämpning


Politik:

Internationellt:
Kyoto Protocol on climate
change


Sverige:
Klimatpolitik

Lagar och förordningar
avseende klimat

Offentlig förvaltning:

FN:
IPCC
WMO

EU:
The EU Emissions Trading
System (EU ETS)


USA:
EPA

Sverige:
SMHI

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
struktur
www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson