Samband mellan Hälsa och miljö och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Ledning

Politiska
beslut

Offentlig
förvaltning

   
   

Politik:

Sverige:
Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdspolitik.
Hälso- och sjukvårdslagen

Offentlig förvaltning:

FN:
WHO/ICD

USA:
NIH

Sverige:
Socialstyrelsen
IVO
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd.

SBU

Landsting:
Hälso- och sjukvård

Politik:

Sverige:
Politik - tandvård.
Tandvårdslag

Offentlig förvaltning:

Politik:

Sverige:
Politik - djurskyddskontroll
Djurskyddslagen

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens veterinärmedicinska
anstalt.

Veterinära ansvarsnämnden.
Jordbruksverket
Länsstyrelsen - djurskydd

Politik:

FN:
WHO

EU:
Politik folkhälsa.

Sverige:
Politik - folkhälsa.

Offentlig förvaltning:

EU:
Folkhälsa

Sverige:
Folkhälsomyndigheten

Politik:

Sverige:
Politik - smittskydd.

Offentlig förvaltning:

USA:
CDC

EU:
ECDC

Politik:

Sverige:
Alkohol, narkotika, dopning
och tobak

Spelpolitik

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens institutionsstyrelse

Politik:

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Livsmedelsverket

Politik:

Socialtjänstlagen
Kommunallagen

Offentlig förvaltning:

Kommuner/omsorg:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

Sverige:
Barnens rättigheter
Politik - förskola

Offentlig förvaltning:

FN:
UNICEF

Sverige:
Skolverket

Kommun:
Se ovan

Politik:

Sverige:
Äldreomsorg
Funktionshinder

Offentlig förvaltning:

Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

Sverige:
Lag om vård av missbrukare
i vissa fall.

Offentlig förvaltning:

Kommuner:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

EU:
Development and cooperation

Sverige:
Bistånd och utveckling

Offentlig förvaltning:

EU:
European Commission

Sverige:
SIDA

Politik:

EU:
Humanitarian aid &
civil protection


Sverige:
Krisberedskap

Offentlig förvaltning:

EU:
European Commission

Sverige:
MSB
Krisinformation.se

Politik:

Sverige:
Skydd mot olyckor
Lag (2003:778)

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Kustbevakningen
Statens haverikommission.

Politik:

Offentlig förvaltning:

USA:
FEMA
National Hurricane Center

Sverige:
SSM

Politik:

Internationellt:
Miljökonventioner

EU:
Environment

Sverige:
Miljö, energi och klimat
Miljömål
Miljölagstiftning
Havs- och vattenmiljö

Kommun:
Stockholms stad
Annan kommun

Offentlig förvaltning:

EU:
European Commission
European environment
agency.


Sverige:
Naturvårdsverket
Miljöstyrningsrådet

Kommun:
Sveriges kommuner och
landsting

Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

EU:
REACH

Sverige:
Frisk luft
Kemikaliepolitik

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Kemikalieinspektionen
Vattenmyndigheterna

Politik:

Sverige:
Kretsloppspolitik

Offentlig förvaltning:

Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

FN:
The Convention on Biological
Diversity


Sverige:
Naturvårdspolitik
Jakt och viltvård

Offentlig förvaltning:

FN:
FAO - Biodiversity

Sverige:
Skogsstyrelsen

Politik:

Internationellt:
Kyoto protocol - Wikipedia
Kyoto Protocol on climate
change


Sverige:
Klimatpolitik
Handel med utsläppsrätter.

Offentlig förvaltning:

FN:
IPCC
WMO

Sverige:
SMHI

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
struktur
www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson