Samband mellan Hälsa och miljö och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Ledning

Politiska
beslut

Offentlig
förvaltning

   
   

Politik:

Sverige:
Socialdepartementet
Folkhälsa och sjukvård
Hälso- och sjukvårdslagen

Offentlig förvaltning:

FN:
WHO/ICD

USA:
NIH

Sverige:
Socialstyrelsen
IVO
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd.

SBU

Sveriges kommuner och
landsting:
Hälsa, sjukvård

Politik:

Sverige:
Tandvårdslag

Offentlig förvaltning:

Politik:

Sverige:
Djurskyddslagen

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens veterinärmedicinska
anstalt.

Veterinära ansvarsnämnden.
Jordbruksverket
Länsstyrelsen - djurskydd

Politik:

FN:
WHO

EU:
Health

Sverige:
Folkhälsa och sjukvård

Offentlig förvaltning:

EU:
Public health

Sverige:
Folkhälsomyndigheten

Politik:

Sverige:
Smittskyddslag

Offentlig förvaltning:

USA:
CDC

EU:
ECDC

Politik:

Sverige:
Alkohol, narkotika, dopning
och tobak

Spelpolitik

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens institutionsstyrelse

Politik:

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Matvanor, hälsa och miljö

Politik:

Socialtjänstlagen
Kommunallagen

Offentlig förvaltning:

Kommuner/omsorg:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

Sverige:
Barnens rättigheter

Offentlig förvaltning:

FN:
UNICEF

Sverige:
Skolverket

Kommun:
Se ovan

Politik:

Sverige:
Funktionshinder

Offentlig förvaltning:

Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

Sverige:
Lag om vård av missbrukare
i vissa fall.

Offentlig förvaltning:

Kommuner:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

EU:
Development and cooperation

Sverige:
Bistånd och utveckling

Offentlig förvaltning:

EU:
International Cooperation
and Development


Sverige:
SIDA

Politik:

EU:
Humanitarian aid &
civil protection


Sverige:
Krisberedskap

Offentlig förvaltning:

EU:
Humanitarian aid & civil
protection


Sverige:
MSB
Krisinformation.se

Politik:

Sverige:
Lag (2003:778)

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens haverikommission.

Politik:

Offentlig förvaltning:

USA:
FEMA
National Hurricane Center

Sverige:
SSM

Politik:

Internationellt:
Miljökonventioner

EU:
Environment

Sverige:
Miljö
Miljömål
Miljöbalken

Kommun:
Stockholms stad
Annan kommun

Offentlig förvaltning:

EU:
Environment
European environment
agency.


Sverige:
Naturvårdsverket

Kommun:
SKL, Miljö, hälsa
Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

EU:
REACH

Sverige:
Mål för klimat och luft
Mål för kemikalier

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Kemikalieinspektionen
Vattenmyndigheterna

Politik:

Sverige:
Avfallshierarkin

Offentlig förvaltning:

EU:
Resource efficiency and
recycling


Stockholm
Göteborg
Malmö

Politik:

FN:
The Convention on Biological
Diversity


Sverige:
Mål för biologisk mångfald
Jaktlagstiftning

Offentlig förvaltning:

FN:
FAO - Biodiversity

Sverige:
Skogsstyrelsen

Politik:

Internationellt:
Kyoto Protocol on climate
change


Sverige:
Klimatpolitik

Offentlig förvaltning:

FN:
IPCC
WMO

EU:
The EU Emissions Trading
System (EU ETS)


Sverige:
SMHI

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
struktur
www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson